Öppet Skolval


Vi bygger Sveriges första skolvalssystem med öppen källkod. Ett system som ger lagliga och rättvisa skolplaceringar. Med full transparens mot både kommuner och vårdnadshavare.

Kontakta oss om ni vill vara med och ta kontroll över er kommuns skolval.

Läs mer

Öppet Skolval


Inga licensavgifter

Fritt att använda utan löpande kostnader

Öppen källkod

Möjligt att vidareutveckla och granska

Vad vi bygger


I samarbete med kommuner bygger vi en systemlösning för skolval. Systemet byggs som öppen källkod. Detta innebär att vem som helst kan använda och vidareutveckla systemet. Inga löpande avgifter tas ut. Många kommuner strävar idag mot systemlösningar baserade på öppen källkod. Vi kan och vill erbjuda ett sådant alternativ för skolval.

Skolval och urvalsprinciper ser väldigt lika ut i Sveriges kommuner. Öppen källkod gör det möjligt att samarbeta. Kommuner kan tillsammans vidareutveckla systemet. Detta blir kostnadseffektivt och utan inlåsningseffekter mot en viss leverantör.

Det är problematiskt att riktlinjer för skolval till stor del definieras av de systemlösningar som erbjuds. Vi anser att riktlinjer ska beslutas av kommunen, inte av systemet. Med öppen källkod kan kommunen ta full kontroll över sitt skolval.

Var vi är idag


Vi har under flera år engagerat oss för att förändra den skolplacerings-metod som används idag. Detta då den på ett orättvist sätt alltid missgynnar en specifik grupp av elever, vilket leder till orimliga skolplaceringar.

Vi driver sidan relativnarhet.se som visar de problem som uppstår. Vi har analyserat skolvals-data från ett antal kommuner för de senaste 3 åren. Detta har resulterat i en omfattande kodbas för att placera och jämföra olika skolplacerings-metoder. Vi har även skapat och implementerat en alternativ skolplacerings-metod baserad på relativ närhet, vilken vi benämner "relativ närhet - på rätt sätt”.

Fler och fler kommuner har nu fått upp ögonen för den problematik som följer med dagens metod för skolplaceringar. Många av dessa undersöker alternativ, men det kan vara svårt och kostsamt att få existerande systemleverantörer att testa eller erbjuda andra metoder. Därför vill vi släppa vår kodbas fri, så att kommuner har en chans att ta full kontroll över sitt eget skolval.

Vårt system har idag stöd för det mesta som behövs för att utföra skolplaceringar. Detta inkluderar avståndsberäkningar mellan adresser, stöd för olika sorters förtur (som syskonförtur), samt placering med ett antal olika metoder baserat på närhet till skolor. Det som saknas, och som vi behöver samarbeta med kommuner för att förverkliga, är produktifiering av kodbasen. Detta innebär bland annat mer komplett testning samt dokumentation. Men det mesta är redan på plats.

Kontakta oss


Är du intresserad av att veta mer om Öppet Skolval?

073-621 45 68
070-781 87 88